Ongevallenaangifte

Procedure

Meld het schadegeval onmiddellijk aan de club (trainer/secretaris). De aangifteformulieren zijn verkrijgbaar op het clubsecretariaat of kunnen via de website worden gedownload. Steeds de twee formulieren downloaden: “aangifte ongeval” en “medisch attest”.

Het ongeval moet binnen de 8 werkdagen dagen gemeld worden aan de GymFed. Dit gebeurt door de clubsecretaris. Dus bezorg tijdig de ingevulde papieren.

Vul de volgende rubrieken zelf in op het blad “Aangifte sportongeval”:

  • Ongeval
  • Persoonsgegevens
  • Inlichtingen betreffende het ongeval
  • Bijkomende inlichtingen
  • Onderteken dit blad

Laat het “Medisch attest sportongeval” door een arts invullen:

  • Kleef onderaan dit blad een kleefbriefje van de mutualiteit.
  • Onderteken dit blad.

Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.

Bij online aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden aan de aangifte, eventueel op een later tijdstip, of per post bezorgd worden aan GymFed. Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld.

Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.

Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie. Opgelet de eerste €30 worden door uzelf betaald.

De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.

Indien de kosten te hoog oplopen kan ten allen tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden.

Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.

Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je de nog te verwachten onkosten kan betalen.

Voor verdere inlichtingen:

E-mail: leenbrusselmans@gymfed.be

Tel: 09 243 12 03

Ook het bestuur helpt je graag verder bij vragen of problemen.

Downloads