About

Organogram

Organogram TOZ 2021

Missie

De missie van Turnclub Olympia Zwijnaarde rust op 3 belangrijke pijlers:
Turnen

TOZ geeft kinderen en jongeren vanaf 2,5 jaar de kans om te turnen (kleuterturnen, basisturnen, tumbling, trampoline, toestelturnen, acro) op recreatief niveau.

Ontmoeten

We willen een club zijn waar bestuursleden, trainers, kinderen van alle leeftijden, geslacht, rangen, kleur, turnniveau en ouders elkaar ontmoeten.

Zorg

Onze zorg is een goede sfeer creëren met een open en eerlijke communicatie in een pestvrij klimaat. Onze sociale functie t.o.v. de maatschappij nemen we ter harte.

Visie

Evenwicht

Op recreatief niveau streven we naar optimale ontplooiing van ieders capaciteiten. Dit gebeurt met een gezond evenwicht tussen presteren en plezier.

Vriendschap

In TOZ kunnen we elkaar ontmoeten als in één grote vriendenkring waar ieder zichzelf mag zijn. We streven naar een pestvrij klimaat.

Communicatie

Ouders zijn steeds welkom voor een gesprek. Mailverkeer dient enkel om informatie uit te wisselen, een mail zal nooit een goed gesprek kunnen vervangen. Een open, correcte communicatie is zeer belangrijk.

Doel

De nevenactiviteiten hebben als hoofddoel de kinderen te plezieren. Ze zijn kindvriendelijk en stimuleren de band tussen alle leden van de club.

Omgeving

We dragen ook zorg voor onze omgeving.
We maken deel uit van een gemeente en diens activiteiten. Verenigingen steunen elkaar.

Iedereen welkom

We hebben oog voor hen die het moeilijk hebben. Voor kinderen met een beperking, kinderen uit tehuizen, kinderen uit minderbedeelde gezinnen doen we extra inspanningen.

Historiek

Turnclub Olympia Zwijnaarde werd opgericht in 1982 door Dhr. Tony Barzuck. Sinds 1992 is de jeugdwerking, met eigen bestuur, gesplitst van de volwassenwerking. Heden is de club uitgegroeid tot een gezellige bende van 300 leden. 8 bestuursleden en 36 trainers ondersteunen de club met hart en ziel. Het recreatieve karakter van de club laat toe dat alle kinderen welkom zijn. De trainers proberen uit elk kind het beste boven te halen en gaan er volledig voor. We hebben oog voor kinderen die op een bepaalde manier beperkt zijn. Indien mogelijk krijgen zij zeker een plaatsje in ons geheel.